Reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
Ide o veľkoplošnú formu reklamy na fasádach             a strechách budov v bonitných lokalitách miest, kde sa len ťažko dostáva iná forma veľkoplošnej reklamy. Svojou veľkosťou a osvetlením sa stávajú neprehliadnuteľnou dominantou danej lokality.
BA Biskupice
BA Martincekova 2
Ziar nad Hronom
BA Hlboka
Zvolen
BA Dubravka
Veľkoplošná reklama
ROS © 2011