Reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
Nové reklamné zariadenia na Univerzite Komenského                v Bratislave, Technickej univerzite v Košiciach             a Žilinskej univerzite. Reklamné panely veľkosti A1 (85x60cm) a citylighty veľkosti B1 (100x70cm). Pomocou tejto formy propagácie produktov, prípadne nových aktivít, sa zameriate na skupinu obyvateľstva v presne vymedzenom prostredí. Tieto reklamné plochy, sú vysokou zárukou efektívneho zásahu imidžových a produktových kampaní atraktívnej cieľovej skupiny.
Reklamné panely
city 01
city 02
city 03
city 04
city 05
city 06
ROS © 2011