Reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
Kontakty
Bratislava
 
ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
Bencúrova 5, 821 04 Bratislava
Obch.reg. Okresného súdu Ba I, odd. sro, vložka č.28764/B
Ing. Robert Aubrecht, konateľ spoločnosti

tel.:   +421- 2- 43 41 32 54
         +421- 2- 43 19 14 72
Fax: +421- 2- 43 41 32 58
e-mail: info@ros.sk

Kancelária - KOŠICE

Rampová 5, 040 01 Košice (poštová adresa)
Katarína Dulebová, oblastný riaditeľ
tel.:   +421- 55 - 729 60 60,3
Fax: +421- 55 - 729 60 64
e-mail: katarina.dulebova@ros.sk
Košice
ROS © 2011