Reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
Informačno-navigačný systém určený pre potreby fyzických a právnických osôb, ktorý prostredníctvom tabúľ o rozmere 80 x 120 cm umiestňovaných na stĺpoch verejného osvetlenia a trakčného vedenia, ponúka jednoduchú, účelnú, flexibilnú a finančne najvýhodnejšiu formu navigácie do miesta určenia. Svojim grafickým spracovaním však slúžia aj ako nosiče trvalej reklamy.
Referencie:
Naša spoločnosť sa uviedla na tento trh ako silná konkurenčná firma, ktorá je schopná ponúknuť a zárove
ň zrealizovať solídne, flexibilné a v neposlednom rade i finančne výhodné podmienky prevádzkovania IT. Dokladom uvedeného sú aj nasledovné referencie:
- realizácia a prevádzkovanie informačno - navigačného systému pozostávajúceho z informačno - navigačných tabúľ na stĺpoch VO pre VÚB, a.s. v 150 mestách a obciach na celom území Slovenska (víťaz výberového konania)
- realizácia a prevádzkovanie informačno - navigačného systému pozostávajúceho z informačno - navigačných tabúľ na stĺpoch VO pre Slovenskú sporiteľňu a.s. v 170      mestách a obciach na celom území Slovenska (víťaz výberového konania)
- realizácia a prevádzkovanie informačno - navigačného systému pozostávajúceho z informačno - navigačných tabúľ na stĺpoch VO pre OTP Banku Slovensko v 60 mestách a    obciach na celom území Slovenska (víťaz výberového konania)
- realizácia a prevádzkovanie informačno - navigačného systému pozostávajúceho z informačno - navigačných tabúľ na stĺpoch VO pre Istrobanku v 30 mestách a obciach na    celom území Slovenska (víťaz výberového konania)
- realizácia a prevádzkovanie informačno - navigačného systému pozostávajúceho z informačno - navigačných tabúľ na stĺpoch VO pre poisťovňu Kontinuita, pre Českú  poisťovňu, pre BILLA, pre Volksbank atď.
Informačné tabule
tab 01
tab 02
tab 03
tab 04
tab 05
tab 06
ROS © 2011