Reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
Naše gigaboardy sa nachádzajú vo vysoko atraktívnych lokalitách, umiestnených najmä na hlavných mestských ťahoch, príjazdoch a mestských okruhoch. Táto forma reklamy oslovuje takmer ktorúkoľvek cieľovú skupinu zákazníkov. Naša spoločnosť taktiež disponuje trojstranným otočným gigaboardom, nachádzajúci sa na jednej z najfrekven -tovanejších ciest v širšom centre Bratislavy.
Big D1 Komarnanska smer Zilina
Big Bajkalska Ruzinovska
Big D1 Komarnaska smer Vieden
Big D1 Vajnorsky nadjazd smer Vieden
Big D1 Vajnorsky nadjazd 2 smer Vieden
Big Drienova
Gigaboardy
ROS © 2011