Reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.
Reklamné zariadenia umiestnené na strechách budov, prípadne atypicky realizované v priestore realizujeme podľa požiadaviek klienta. Rozmery               a formy reklamného zariadenie sú priamo závislé od požiadaviek klienta.
Atypické produkty
atyp 001
atyp 002
Bkl Plynaresnka
Panel Trnavska Cesta
Bkl Plynarenska 2
Panel Trnavska Cesta 2
ROS © 2011